Beebi ja mängukool

Beebikool Võrus on tegutsenud järjepidevalt 21 aastat. Beebi- ja mängukoolis käivad kuni kolmeaastased lapsed koos vanemaga. Beebikool annab vanematele teadmisi, ideid ja julgustust oma lapsega tegelemiseks. Mida meeldivam on lapse ja täiskasvanu suhe, tegevusmäng ja laul, seda kiiremini areneb laps nii vaimselt kui ka muusikaliselt. Areneb lapse kõnekeel ja motoorne liikumine.

Beebikooli ja mängukooli tegevused toimuvad kaks korda nädalas. Ühe rühma päralt on tunniruum 60 minutit. Tund kestab umbes 45 minutit. Enne ja pärast tunnitegevusi on võimalus mängutoas lapsega sisukalt aega veeta. Ühes grupis osalevad tavaliselt lapsed kelle vanuse vahe pole suurem kui 6 kuud. Tunnis lauldakse, mängitakse, tantsitakse, võimeldakse, kuulatakse, tutvutakse erinevate pillidega. Lapse arengu eripära järgides tehakse tegevusi korduvalt, et laps omandaks õpitu kindlalt. Igas tunnis kordub kolm "turvalugu", mis aitavad lapsel uute lugude virrvarris jälle end leida. Neid ei muudeta, ega jäeta ära. Tunni tegevused toimuvad tihti muusika või salmi saatel. Loovuskoolis on palju erinevaid lapse tajusid arendavaid õppevahendeid. Võru Loovuskooli hindamatuks aardeks on kolm suurt seinavaipa, kavandajaks Ellen Hõim. Vaibad valmisid esimestel tegevusaastatel emade nobedate näppude kaasabil. Need leiavad traditsiooniliselt kasutust igas tunnis. Kolme aastaga omandab laps kindla repertuaari, mida teab hiljemgi peast ja kasutab loovalt oma tegevustes.


Üks kord nädalas on üle 6-kuustel lastel käelise tegevuse tund. Värvide ja erinevate joonistusvahendite ja muude väikeste esemetega tegutsemine, pliiatsi, pintsli ja sõrmedega joonistamine arendab peenmotoorikat ning silma ja käe koostööd. Valminud "kunstiteoseid" esitletakse kaks korda aastas näitustel lasteraamatukogus.

Loovuskooli traditsioonide hulka kuuluvad sügise sünnipäeva, isadepäeva, jõulude, ülestõusmispühade, emadepäeva ja kooliaasta lõpu tähistamine koos peredega ning näitused lasteraamatukogus.

Hetk beebikooli tunnist

Kandlekool